Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO i polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że kierujemy się jasnymi zasadami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies na naszej stronie: www.bmc.gda.pl. Podjęliśmy wszelki korki aby Państwa dane pozostały poufne i bezpieczne.

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest BMC sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem ul. Minerwy 11, 80-299 Gdańsk. e-mail: biuro@bmc.gda.pl  tel. +48 58 500 82 11. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności winny być kierowane na adres: biuro@bmc.gda.pl

Cele przetwarzania danych:

 • Przedstawienie oferty sprzedaży nieruchomości oraz wysyłka newslettera
 • Sporządzenie umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, sprzedaży, deweloperskiej, ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia praw; zawarcie i realizacja tych umów
 • Przetwarzanie dla celów księgowo-podatkowych, dochodzenia roszczeń itp.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą (RODO art. 6 ust. 1 lit. a)
 • Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit. b)
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek podatkowy; RODO art. 6 ust. 1 lit. c)
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (RODO art. 6 ust. 1 lit. d)
 • Przepisów prawa wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej – realizacja wymogów księgowo-podatkowych, dochodzenie roszczeń (RODO art. 6 lit. f)

Odbiorcy danych:

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora tj. banki kredytujące inwestycje, podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, kancelaria prawna, kancelaria notarialna,  firmy IT, firmy kurierskie, wykonawcy/podwykonawcy, zarządcy nieruchomości.

Okres przetwarzania danych:

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych z osobą, której dane dotyczą.
 • W przypadku nie zawarcia  umowy przez okres 5 lat lub do czasu cofnięcia zgody

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • Prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania lub do usunięcia danych
 • Prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Konsekwencje niepodania danych:

 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do przedstawienia oferty sprzedaży nieruchomości, a następnie do zwarcia stosownych umów
 • Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz zawarcia i realizacji zapisów postanowień jakiejkolwiek umowy w procesie sprzedaży nieruchomości.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Profilowanie  / zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pliki cookies na stronie www.bmc.gda.pl :

 • Nasza strona www, analogicznie jak niemal wszystkie inne strony internetowe wykorzystuje pliki cookies aby zapewnić możliwie najlepszą jakość naszego serwisu.
 • Pliki cookies to małe pliki tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu (komputer, tablet, smartfon), które mogą być odczytane przez nasz system informatyczny.
 • Wykorzystujemy cookies w celach analitycznych, np. do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, typ systemu operacyjnego bądź przeglądarki internetowej, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp. Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics (pliki cookies firmy Google dot. tej usługi). Informacje zbierane w tym zakresie są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację osoby.
 • Służą nam do: ulepszania dostępnych na stronie funkcje; korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych; zapewnienia jakości, szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony
 • Przy pierwszej wizycie na stronie wyświetlana jest Państwu informacja dotycząca stosowania plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki internetowej. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Miej jednak na względzie fakt, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej oraz pozostałych stron internetowych, które stosują cookies.